O NOSO CLUB

QUEN SOMOS.

A NOSA ESCOLA

A Escola Lubiáns de Hóckey e Patinaxe somos un club galego de hóckey sobre patíns e patinaxe artística da localidade de Carballo, comarca de Bergantiños.
Na actualidade podemos dicir que o noso club está en expansión, seguimos crecendo cada ano, xa somos máis de 400 deportistas entre as diferentes seccións do club e abarcamos tanto hóckey sobre patíns e patinaxe artística como activades extraescolares en patíns, sempre entendendo o deporte como unha ferramenta
lúdica e esencial para a formación en valores dos nenos e nenas.

DE ONDE VIMOS.

A NOSA HISTORIA

A Escola Lubiáns nacemos en 1983 e debemos o noso nome á
Ponte Lubiáns, antiga ponte construída sobre o río Anllóns, símbolo
da unión entre a xente e os pobos da comarca, xa que une os
concellos de Carballo e Coristanco.
Durante estes máis de 40 anos de historia moita xente pasou
pola nosa pista. E sentímonos orgullosos de todas e todos
eles e elas.

CARA ONDE IMOS.

A NOSA FILOSOFÍA

A nosa filosofía céntrase no desenvolvemento integral dos nosos deportistas, fomentando non só habilidades deportivas, senón tamén
valores fundamentais que contribúan ao seu crecemento persoal,
valores que o deporte ten na súa esencia e que son tan importantes na nosa sociedade.
Estamos comprometidos coa creación dun ambiente positivo e espectuoso que impulse o rendemento deportivo e a formación de
individuos responsables e comprometidos.
Os valores que queremos fomentar ca práctica
deportiva son:
•Autoestima e desenvolvemento persoal e social: para valorarse,coñecerse, sentirse útil e aceptarse a un mesmo e os demais tal e como son.
•Esforzo e competitividade: para poñer o foco naquelas metas quen os queiramos propoñer e traballar para conseguilas.
•Constancia e perseveranza: para continuar con tenacidade nosnosos intentos por mellorar.
•Capacidade de superación: para tratar de dar sempre a mellor versión de min mesmo.
•Sacrificio: para aprender a superar os obstáculos que nos impiden conseguir os nosos obxectivos.
•Autocontrol e xestión da frustración: para dominar os nososimpulsos e emocións.
•Establecer prioridades e xestionar o tempo: para conseguir compaxinar varias tarefas, compaxinar as clases e os estudios ca
práctica deportiva e o tempo de lecer.
•Humildade: para aprender dos erros, respectar os compañeiros, e desterrar individualismos.
•Responsabilidade, compromiso e lealdade: para obter a satisfacción que nos proporciona cumprir co noso deber.
Compañeirismo, convivencia e cooperación: para aprender a ser capaces de traballar en equipo e conseguir os obxectivos do grupo.
•Solidariedade e xenerosidade: para axudarnos uns a outros a continuar mellorando, traballando a empatía e fomentando sempre o Xogo Limpo.
•Tolerancia: para aceptar diferentes formas de ser sen ter prexuízos.
•Integración: de tódolos deportistas, sen importar raza, sexo, relixión o u calquera outra condición.

ACCIÓN SOCIAL

Creemos firmemente na educación inclusiva e consideramos o deporte, e máis concretamente a nosa actividade, unha ferramenta fundamental para promover a integración e evitar a discriminación.
No día a día da nosa actividade, colaboramos con varias entidades e organizacións como poden ser Cruz Vermella, Cáritas, AECC ou Denaderu, entre outros.
Trátase dunha colaboración en sentido bidireccional, por un lado axudamos a dar visibilidade as súas accións solidarias, e polo outro, conseguimos concienciar ósnosos e nosas  deportistas e as súas familias da importancia de colaborar con estas
asociacións e darlles visibilidade.

HÓCKEY SOBRE PATÍNS

O hóckey sobre patíns é un emocionante deporte de equipo que non só esperta paixóns na pista, senón que tamén ten un impacto positivo en diversas dimensións da vida de quen o practica.
É unha disciplina que mellora a resistencia cardiovascular, fortalece os músculos e mellora a coordinación motora. A combinación de patinaxe rápida, xiros e cambios de dirección constantes impulsa o desenvolvemento de habilidades motoras e a axilidade, contribuíndo ao benestar físico dos que o practican.
A nivel psicomotriz, o hóckey sobre patíns é un dos deportes máis completos,debido a que debemos coordinar de forma precisa os patíns, o stick e a bola.
Tamén fomenta a toma de decisións rápida e precisa.
Os xogadores e xogadoras deben anticipar os movementos do equipo contrario, coordinar as súas accións cos compañeiros e executar tácticas específicas, o que estimula o pensamento estratéxico e a agudeza mental.
No ámbito psicosocial o noso deporte axúdanos a aprender valores como a disciplina, a resiliencia ou a xestión do estrés.
A presión do xogo e a necesidade de traballar en equipo para alcanzar obxectivos comúns reforzan a capacidade dos xogadores para lidar con situacións desafiantes tanto dentro como fóra da pista. Fomenta a construción de amizades duradeiras e a creación de vínculos fortes entre compañeiros de equipo.
A colaboración e a comunicación son fundamentais no noso deporte, o que contribúe á formación de habilida des sociais valiosas e a un sentido de pertenza a unha comunidade.
O hóckey sobre patíns vai máis aló de ser simplemente un xogo en patíns. A súa práctica regular non só brinda beneficios físicos notables, senón que tamén estimula o crecemento psicomotriz, fortalece a saúde mental e promove a construción de relacións sociais sólidas. Este deporte non só é unha fonte de diversión e emoción, senón tamén unhaplataforma integral para o desenvolvemento persoal e colectivo

PATINAXE ARTÍSTICA

A patinaxe artística é unha expresión única de beleza e destreza que vai máis aló da mera actividade física, impactando positivamente en diversas dimensións do desenvolvemento persoal.
É un deporte que require forza, equilibrio e flexibilidade. A execución de piruetas, saltos e movementos coreografiados promove o desenvolvemento muscular, mellora a coordinación e aumenta a resistencia cardiovascular.
A patinaxe artística estimula a concentración e a precisión no control do corpo. As patinadoras deben dominar técnicas específicas mentres manteñen a elegancia, o que fortalece a conexión mente-corpo e mellora a axilidade mental.
Dende unha perspectiva psicolóxica, fomenta a autoconfianza e a autoexpresión. As e os deportistas teñen a oportunidade de mostrar a súa creatividade a través da interpretación musical e a expresión corporal. Este aspecto artístico do deporte desenvolve a individualidade, a autoestima e a confianza.
​É un deporte moi técnico e complexo que obriga a desafiarse constantemente para perfeccionar as habilidades e superar obstáculos, que serve para aprender leccións valiosas sobre a importancia do esforzo, a dedicación, a disciplina e a perseveranza.
A patinaxe artística é un deporte grácil e fermoso que ofrece beneficios que transcenden o ámbito deportivo e contribúen ao
crecemento integral de cada individuo

COMPETICIÓNS

COMPETICIÓN E SHOW

A patinaxe artística non deixa de crecer e ano tras ano seguimos aumentando en número de deportistas.Actualmente contamos con patinadoras inscritas en varias
modalidades.
45 en competición de Categoría Base.
5 en competición de Categoría Amateur.
2 en competición de Categoría Rexional.
22 en modalidade Grupos Show Categoría Autonómica.
10 en modalidade Grupos Show Categoría Escolar

OK LIGA PRATA

A tempada 23/24 supón un gran salto tanto a nivel deportivo comoorganizativo e económico.
Por primeira vez na historia do pobo, un equipo de Carballo militará nunha segunda categoría nacional, situándonos como deporte de referencia na comarca do Bergantiños e Costa da Morte, e representando a Galicia nunha liga na que compartiremos este privilexio xunto ó Dominicos da Coruña e o Ordes e que nos leva a competir con equipos do máis alto nivel.
Un soño feito realidade grazas ó apoio de moita xente e empresas e o traballo de forma desinteresada de moita xente da nosa familia do Lubiáns.